Glosary of terms


Glosary of terms.


Ideational (Idėjiškumas) – ištikimybė amžinoms dvasinėms vertybėms (tiesai, teisingumui, žmogiškumui).

Idiot (Idiotas) - žmogus, kuriam būdingas sunkus protinio atsilikimo laipsnis.

Intelligence (Intelektas) – protas, gebėjimas pažinti, mokytis, susivokti naujoje situacijoje, atskleisti reiškinių ryšius.

Kleptomania (Kleptomanija) – liguistas potraukis vogti nesąmoningai, neturint tikslo pasisavinti svetimo daikto.

Management (Vadyba) – mokslas apie socialinę organizaciją ir sistemų valdymą, vadovybės numatytų tikslų siekimą pavaldinių pastangomis.

Mental disorder (Psichinis sutrikimas) – psichinių reiškinių nukrypimas nuo normos (haliucinacijos, emocijų išblėsimas, aktyvumo kitimas, seksualiniai iškrypimai ir t.t.).

Mode of life (Buitis) – kasdienio gyvenimo sritis, nagrinėjama atskirai nuo profesinės, gamybinės, oficialios žmonių veiklos.

Monotony (Monotoniškumas) – poveikio organizmui ar asmenybei, taip pat veiklos aplinkos vienodumo savybė.

Morals (Dorovė) – individualios sąmonės forma, atspindinti visuomeninę moralę, kuri reguliuoja sutartinius individo santykius su aplinka, žmonėmis, darbu ir savimi.

Narcotic addiction (Narkomanija) – liguistas potraukis vartoti natūralius ar sintetinius narkotikus.

Patronage (Šefavimas) – draugiškas nuolatinės pagalbos teikimas visuomeniniais ar asmeniniais tikslais. Šefavimas apima ūkinę, materialinę, kutūrinę, socialinę, pedagoginę ir kt. pagalbą.

Pension (Pensija) – reguliariai mokamos pragyvenimo lėšos pasenusiems arba atidirbusiems įstatymo nustatytą laiką žmonėms, neįgaliesiems, šeimos nariams netekusiems maitintojo.

  • Sociology Conspectuses
  • Microsoft Word 18 KB
  • 2017 m.
  • English
  • 4 pages (840 words)
  • College
  • Gitana
  • Glosary of terms
    10 - 2 votes
Glosary of terms. (March 11, 2017). https://documents.exchange/glosary-of-terms/ Reviewed on 09:54, April 11 2021
×