Rene Magritte


Rene Magritte.


The Ladder of Fire, 1939 The Discovery of Fire, 1934/35

2. Acquainted acquaint  supažindinti; pass būti susipažinusiam/pažįstamam (with – su);

11. Executed execute  (į)vykdyti mirties bausmę 2 (į)vykdyti, atlikti;

14. Issue  svarstoma problema, ginčijamas klausimas; ginčo objektas; ginčas;

19. Indispensable  būtinas, būtinai reikalingas (to, for); nepakeičiamas (apie žmogų

22. Conjure  rodyti fokusus/pokštus nepaprastai greitai/lengvai padaryti/surengti (t. p. conjure up)

  • Art Papers
  • Microsoft Word 2967 KB
  • 2015 m.
  • Lithuanian
  • 18 pages (3711 words)
  • Gail
  • Rene Magritte
    10 - 7 votes
Rene Magritte. (November 12, 2015). https://documents.exchange/rene-magritte/ Reviewed on 21:49, April 13 2021
×