Learning English: Family and Friends Unit 1


Family and Friends 1. Unit 5. Where’s the ball? Tema. Daiktai parke bei jų vietos nusakymas, abėcėlės raidžių pavadinimų kartojimas. Pakartok! PAKARTOK!. Where‘s. ? – Kur yra. ? Pakartok išmoktas abėcėlės raides. (nuo A iki U mintinai). Atlik užduotis pratybose 41psl. Atlikti užduotis elektroninėse pratybose. Ką reikia atlikti?


Family and Friends 1 Unit 5Where’s the ball?

Tema:

Uždaviniai: Pakartos ir įtvirtins daiktų, esančių parke, pavadinimus, kaip paklausti, kur yra daiktai bei nusakyti jų vietą, vartojant prielinksnius in, on, under. Gebės pasakyti abėcėlę nuo A iki U mintinai. Atskirs ir didžiosiomis raidėmis parašys žmonių vardus. Aprašys apie save ir savo draugus parke.

It’s ... the ..- Jis/Ji yra (apie daiktą ar gyvūną) He’s .

  • Languages Presentations
  • MS PowerPoint 2302 KB
  • 2021 m.
  • English
  • 9 pages (228 words)
  • School
  • Julija
  • Learning English: Family and Friends Unit 1
    10 - 1 votes
Learning English: Family and Friends Unit 1. (February 24, 2021). https://documents.exchange/learning-english-family-and-friends-unit-1/ Reviewed on 23:16, April 13 2021
×