General discription of school


General discription of school.


Dunda, lekia mūs metai jauni Lyg greitieji šalių traukiniai. Kviečia, laukia keliai vis nauji, Rinksis juos ir Taikos mokiniai. Laisvoj šaly gimę, Taikoj mokslus ėję, Mokėsime savo tėvynę Apginti nuo siausiančių vėjų. Bunda, kelias į saulę visi: Mirga knygų nauji leidiniai, Šaukia, moja svajonė šviesi,- Neišblės įkurti židiniai.  .

And the school bell at the pauses of the lessons.

In our school we have a lot of events.

  • Education Presentations
  • MS PowerPoint 4120 KB
  • 2017 m.
  • English
  • 15 pages (294 words)
  • Gymnasium
  • Gabija
  • General discription of school
    10 - 3 votes
General discription of school. (May 13, 2017). https://documents.exchange/general-discription-of-school/ Reviewed on 22:45, April 13 2021
×