Present perfect tense


Present perfect tense.


(esamasis atliktinis laikas)have/has + -ed (played)/ 3 veiksm. Forma (gone).

I (we/you/they) haven’t opened the window. He (she/it) hasn’t opened the window. Arba I (we/you/they) haven’t gone to the supermarket. He (she/it) hasn’t gone to the supermarket.

Just, already, yet, for, since, ever, never, always, sofar, recently, today, this week/month... Ever – klausiamąjame ir teigiamąjame sakinyje. Never – teigiamąjame sakinyje. Already – teigiamąjame ir klausiamąjame sakinyje. Yet – neigiamąjame ir klausiamąjame sakinyje. For – išreiškia trukmę. Since – nurodo pradžios tašką.

  • Languages Presentations
  • MS PowerPoint 59 KB
  • 2016 m.
  • English
  • 7 pages (288 words)
  • Gymnasium
  • Lukrecija
  • Present perfect tense
    10 - 8 votes
Present perfect tense. (May 23, 2016). https://documents.exchange/present-perfect-tense/ Reviewed on 18:34, September 24 2021
×