Manufacturing industry productivity


One of the most obvious outcomes of rising manufacturing productivity has been a growing consumer surplus. Manufacturing is core to R&D and broader innovation. Innovation follows different location criteria than production, and proximity requirements vary by type of R&D. Description in Lithuanian and English.


Gamybos pramonė labai prisideda dar prie našumo augimo, palyginti su jų BVP akcijomis tiek pažengusiose, tiek besivystančiose šalyse, kurios 1995-2005 m. Sudarė maždaug trečdalį visos ES-15 valstybių ir JungtiniųValstijų našumo augimo. Tai yra daugiau nei du kartus gamybos užimtum odalis.

Vienas iš akivaizdžiausių gamybos produktyvumo augimo padarinių buvo didėjantis vartotojų perteklius. Atsižvelgiant į vis labiau globalizuotų pramonės šakų konkurencinį spaudimą, bendrovės sukūrė naujus ir geresnius produktus, tuo pačiu mažindamos išlaidas, tobulindamos procesus arba nustatydamos pigesnius išteklius. Šis pelnas atnešė naudos įmonėms mažesnėmis siūlomų kapitalo priemonių kainomis. Vartotojų kategorijo senašumas padidėjo žemesnėmis kainomis ir pagerino kokybę bei našumą. Nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio vidurio santykinė ilgalaikio vartojimo prekių (kurių būdingas ilgiau kaip trejus metus yra būdingas ilgis, pvz., Skalbimo mašinos, šaldytuvai ir automobiliai) santykinė kaina. Kvalifikuotų prekių ilgalaikio vartojimo prekių kainų indeksas Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1985 m. Sausio mėn. Iki 2011 m. Liepos padidėjo tik 7 procentiniais punktais, palyginti su bendru vartotojų kainų indekso 118 taškų padidėjimu, kuris daugiausia buvo pagrįstas 156 taškų padidėjimu paslaugų sąnaudos.

Be to, kad prisideda prie našumo ir vartotojų pertekliaus, gamyba yra neproporcingai svarbi MTEP varomoji jėga. Daugelis naujovių ir technologijų, sukurtų gamyboje, taip pat gali būti naudojamos siekiant padidinti kitų sektorių produktyvumą, dauginant naudą už gamybos sektoriaus ribų. XX a. Sunki technika padidino žemės ūkio ir statybos produktyvumą. Visai neseniai gamybos naujovės paskatino tokius pokyčius kaip automatinės kasos sistemos mažmeninės prekybos ar RFID žymenyse ir globaliosios padėties nustatymo sistemos (GPS), skirtos transportavimo ir logistikos paslaugoms.

  • Economy & Finance Papers
  • Microsoft Word 17 KB
  • 2018 m.
  • English
  • 6 pages (1321 words)
  • College
  • Karolina
  • Manufacturing industry productivity
    10 - 3 votes
Manufacturing industry productivity. (February 19, 2018). https://documents.exchange/manufacturing-industry-productivity/ Reviewed on 17:28, June 23 2021
×