Fishing Vessel Margiris


Fishing Vessel Margiris. General info. Prietaisai ir įranga. Kas yra aas? Laivo tiltelyje esanti įranga. Trawl monitoring systems. Silecred autotrawl sistema. Sonaras. BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm SystemRegulations for BNWAS.


FV Margiris is the world's second largest fishing boat. Super traleris. Plaukioja po Lietuvos vėliava. Prirašimo uostas Klaipėda. IMO 8301187. Gross Tonnage: 9499 t, pastatytas 1985 metais. Klasifikacijos bendrovė- GERMANISCHER LLOYD. Savininkas- ATLANTIC HIGH SEA FISHING KLAIPEDA - LITHUANIA. Pastatytas Norvegijoje.

Visuose laivuose, neatsižvelgiant į jų dydį, privalo būti: Tinkamai sureguliuotas pagrindinis magnetinis kompasas arba kitokios nuo jokio energijos šaltinio nepriklausomos priemonės laivo kursui nustatyti ir pateikti pagrindiniam laivo vairavimo postui; Pelorusas (kampamatis) arba kompaso pelengatorius ar kitokios nuo jokio energijos šaltinio nepriklausomos priemonės pelengams 360 laipsnių horizonto lanke išmatuoti; Priemonės, leidžiančios bet kuriuo metu koreguoti kursų ir pelengų dydžius taip, kad būtų nustatytos jų tikrosios reikšmės; Jūrlapiai ir laivybos klausimams skirti leidiniai laivo maršrutui numatomame reise suplanuoti bei atvaizduoti ir laivo koordinatėms per visą jo reisą jūrlapyje žymėti ir kontroliuoti; elektroninės kartografijos sistema (ECDIS) gali būti laikoma atitinkančia šio punkto nuostatas dėl laivui privalomų jūrlapių;.

Visuose 150 bendrosios talpos ir didesniuose laivuose ir visuose keleiviniuose laivuose, neatsižvelgiant į jų dydį, be 2.1 punkte nurodytų dalykų, privalo būti: Atsarginis magnetinis kompasas, apkeičiamas su 2.1.1 punkte nurodytu magnetiniu kompasu, arba kitokios priemonės, skirtos 2.1.1 punkte nurodytai funkcijai, pakeičiant vieną įrenginį kitu arba juos sudubliuojant; Dieninis signalizacijos prožektorius arba kitokios priemonės šviesos ryšiui palaikyti dieną ir naktį, naudojantis elektros energijos šaltiniu, maitinamu ne vien tik iš laivo maitinimo tinklo.

  • Transport Presentations
  • MS PowerPoint 1102 KB
  • 2020 m.
  • English
  • 23 pages (1431 words)
  • College
  • Dovydas
  • Fishing Vessel Margiris
    10 - 3 votes
Fishing Vessel Margiris. (April 21, 2020). https://documents.exchange/fishing-vessel-margiris/ Reviewed on 08:58, October 17 2021
×