Etika v podnikatelskej činnosti


Úvod. Historie etiky. Předmět zkoumání etiky. Základní pojmy. Struktura etiky. Morálka. Morální jednání, morální hodnoty, morální cíl. Morální normy. Morální sankce. Sociální norma. Systém sociálních norem. Sociální role. Sociální sankce. Právo a morálka. Srovnání vlastností práva a morálky. Morální sankce versus právní. Vztah a obsah práva a morálky. Podnikatelské etika (Business Ethics) v současnosti. Podnikatelská etika a právo. Problémové oblasti etiky. Profesní etika. Manažerská etika. Role managementu při formování etického konceptu firmy (podnikové kultury Etický kodex organizace. Principy etického kodexu. Typy etických kodexů. Cíle etických kodexů. CSR. Podnikatelská etika (BE) versus společenská odpovědnost firem (CSRVnější a vnitřní prostředí CSR. Etický kodex společnosti SD a. S. Veřejně prospěšná činnost. SD a. S. - Řízení rizik a Corporate compliance. Závěr.Seznam použité literatury. Seznam použitých zkratek (obrázků, grafů, tabulek, přílohPříloha č. Příloha č.

  • Ethics Graduate works
  • Microsoft Word 197 KB
  • 2021 m.
  • Czech
  • 52 pages (13116 words)
  • University
  • Pavla
  • Etika v podnikatelskej činnosti
    10 - 1 votes
Etika v podnikatelskej činnosti. (January 7, 2021). https://documents.exchange/etika-v-podnikatelskej-cinnosti/ Reviewed on 08:32, January 27 2021
×