Business foreign language


Business foreign language.


Greed – godus (avid) Arouse –pažadinti (wake) Counterpart – kolega (colleague) Betray – išduoti (give away) Unstable – netvirtas (unsteady) Occupational – profesinis (professional) Regard – laikyti (keep) Shape – forma (form) Complaint – skundas (plaint) Exhibit – eksponuoti (expose) Freedom – laisvė Hired – samdomas (employed) Spiritual – dvasinis (ghostly) Renovation – atnaujinimas (update) Senseless – beprasmis (meaningless) Smuggling – kontrabanda (contraband) Property – turtas (fortune) Exclusive – išskirtinis, vienintelis (only) State – valstybė, tauta (nation) Fatal – mirtinas (deadly) Invated – įsibrauti, įsiveržti (break in) Consistent – nuoseklus (serial) Restriction – apribojimas (limitation) Sentiment – jausmas (feeling) Adoption – priėmimas (receiving) Civic – pilietinis (civil) Development – plėtra (expansion) Flock – pulkas (regiment) Enterprise – įmonė (company) Equally- vienodai (alike).

  • Business & Entrepreneurship Presentations
  • MS PowerPoint 390 KB
  • 2016 m.
  • English
  • 20 pages (1125 words)
  • College
  • Deimante
  • Business foreign language
    10 - 9 votes
Business foreign language. (April 4, 2016). https://documents.exchange/business-foreign-language/ Reviewed on 22:02, April 13 2021
×