English Tenses


Tenses (2).


I usually drink tea for breakfast but today I am drinking coffee.

3. Kalbant apie kelis veiksmus, kurie vyko tuo pačiu metu praeityje:

This time tomorrow I will be skiing in the Alps.

2. Veiksmui, kuris įvyks netolimoje ateityje, reikšti, nes jis yra rutinos dalis.

I will tell John about it.I will be seeing him at work.

1)  Sakinuose, kuriuose nėra laiko aplinkybių ir kalbama apie veiksmo rezultatą:

  • Languages Conspectuses
  • Microsoft Word 18 KB
  • 2017 m.
  • English
  • 11 pages (3089 words)
  • Gymnasium
  • Indrė
  • English Tenses
    10 - 1 votes
English Tenses. (December 8, 2017). https://documents.exchange/english-tenses/ Reviewed on 07:18, April 14 2021
×